Kto sme

Centrum pre rodiny, Dom svätej Alžbety, krízové stredisko, n. o. so sídlom v Banskej Bystrici, zastrešuje tieto zariadenia:

  • Krízové stredisko

Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci, poskytovanie komplexnej starostlivosti matkám s deťmi a deťom v krízových situáciách, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť, a to formou odbornej, psychologickej, lekárskej, právnej, sociálnej i osvetovej činnosti.

Našou úlohou je pomáhať deťom, ktoré sú z akéhokoľvek dôvodu v krízovej situácii a potrebujú pomoc. Ako nezisková organizácia, poskytujeme sociálne služby od 1.1.2006.

Ukážky detských prác

V rámci voľnočasových aktivít detí z našej organizácie vznikajú krásne výtvory. Deti si pri nich zároveň rozvíjajú jemnú motoriku, tvorivosť a kreativitu.

Menu