Projekty

Projekt Arteterapie s Nadáciou O2 (2019)
Viac o projekte
Záverečná správa

Vianoce 2017 s BBOS a BCF

Aj vďaka sponzorom BBOS a BCF boli vianoce pre deti z nášho zariadenia krajšie. Ďakujeme!

Primátorský punč 2017 pre DSA

Koniec roka 2017 priniesol pre našu organizáciu aj krásny finančný dar v podobe výťažku z primátorského punču.

Dar od Nadácie Orange

Sme radi, že stále existuje množstvo ľudí, ktorí sa snažia pomôcť našej organizácii a zlepšiť tak život tých najmenších.

Z celého srdca ďakujeme pani Dáši Melovej za napísanie projektu do Nadácie Orange.

Projekt pomoci v spolupráci so Slovenskou poštou

Projekt pomoci v spolupráci so stranou TIP

Každé dieťa by malo mať pekné detstvo a slušné podmienky na život. Ale čo deti, ktoré sú týrané, zneužívané alebo zanedbávané? Tieto deti potrebujú pomoc! Krízové centrum Dom sv. Alžbety je miesto, kde vedia podať pomocnú ruku mamičkám s deťmi, ako aj deťom v krízových situáciách. V časoch, kedy si nevedia pomôcť a sú odkázané na niekoho iného.

Krízové centrum sv. Alžbety je nezisková organizácia a ekonomické problémy, provizórne podmienky a čiastočné opravy sú tu na dennom poriadku. Výmenu linolea, opravu zárubní a výmenu okien treba riešiť akútne, a bez peňazí to nejde.

Preto podajme pomocnú ruku deťom, ktoré ešte môžu zažiť pekné detstvo

Pomôcť môžete poukázaním finančného daru na transparentný účet:
SK6309000000005069322174 (Slovenská sporiteľna)

Menu