Zariadenia

Krízové stredisko:

Kapacita – 10 detských klientov

Krízové stredisko zabezpečuje vykonávanie opatrení, ak sa dieťa , rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej situácii. Poskytujeme odbornú pomoc pre deti, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v núdzi, pričom zabezpečujeme ich dočasné ubytovanie v našom zariadení. Okrem bývania deťom zabezpečujeme stravovanie, pomoc pri zvládnutí krízy, ako aj špeciálne sociálne a psychologické poradenstvo. Zabezpečujeme účasť vo výchovno – vzdelávacom procese a voľnočasové, kultúrne, športové, rekreačné a relaxačné aktivity.

Menu